Kindertransporten

Lotty’s dochter Mirjam Huffener (projekt-directeur Lotty Veffer Foundation) verzorgde een documentaire met lespakket en werkte mee aan de reizende tentoonstelling ‘Alle kinderen, ze zijn weg’. Zie ook www.joodsekindereninkampvught.nl

lesdoos Joodse kinderen in kamp VughtIn de lesdoos zitten mooie kaarten (bronnen) om in de klas mee te werken, met de geschiedenissen van drie hoofdpersonen uit de documentaire en die van hun omgekomen zusjes.
Tijdlijnen verbinden de persoonlijke verhalen met de geschiedenis van oorlog en vervolging.
Op de dvd (los te koop) vertellen mensen die overleefden over de razzia’s, Vught en de transporten. Hun woorden worden afgewisseld met beelden van vrije, spelende kinderen nu.

De interviews die de basis vormden voor de documentaire en tentoonstelling zijn beschikbaar gesteld aan Getuigenverhalen, de oral history website van NIOD en DANS met verhalen en getuigenissen van WOII.


Interview (2 minuten) met Lotty Huffener-Veffer en Mirjam Huffener
bij de tentoonstelling in Verzetsmuseum Amsterdam.