Op de conferentie Joods Erfgoed delen we verhalen en kennis, doen nieuwe ideeën op, netwerken en inspireren elkaar om de Joodse geschiedenis in Gelderland en omgeving (inclusief Hanzesteden, rond de Zuiderzee en de grensstreek  –  plaatsen waar synagogen en joodse begraafplaatsen duiden op Joods leven) nog beter te verankeren in de lokale situatie en te verbinden met het leven van de mensen van nu.

Er zijn in de Provincie Gelderland vele initiatieven, programma’s en projecten die zich bezighouden met Joods Cultureel Erfgoed. Denk aan musea met exposities, onderzoek en archieven, herdenkingen, jongerenreizen naar het voormalige vernietigingskamp Sobibor, het inrichten van plekken van herinnering, onderhoud van synagogen, holocausteducatie, het plaatsen van struikelstenen, ‘Open Joodse Huizen’ routes, het herstel van Joodse begraafplaatsen en de strijd tegen antisemitisme.
Tot nu toe opereren de verschillende organisaties met hun activiteiten vaak los van elkaar. Met deze bijeenkomst over het Joods Erfgoed brengen we de verschillende mensen die bij al deze activiteiten betrokken zijn, bij elkaar. Het doel van de conferentie is te fungeren als aftrapmoment van een duurzaam netwerk.

Afgelopen jaar hebben veel mensen op heel verschillende niveaus gewerkt aan activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid. Aandacht voor antisemitisme, een belangrijk thema van deze conferentie, is in toenemende mate urgent. Middeleeuwse waanideeën over Joden die niet-Joodse kinderen ontvoeren om hen te offeren, over rijke Joden die een geheime agenda hebben om de wereld in hun macht te krijgen, blijken op het internet weer springlevend. We gaan in op waarheid en werkelijkheid: hoe leren we huidige en toekomstige generaties om feiten te onderscheiden van ‘fakenieuws’ en hoe gaan we om met de samenzweringstheorieën die via online-platforms worden verspreid.

Mirjam Huffener (project directeur Lotty Veffer Foundation) werkte met Gerda Brethouwer (directeur Nationaal Onderduikmuseum) en Jan Durk Tuinier (Stichting Vredeseducatie) een mooi programma uit. In samenwerking met CODA/Apeldoornsche Bosch en WO2GLD wordt de conferentie georganiseerd op woensdag 9 juni 2021 in het Provinciehuis van Gelderland te Arnhem.
Het fondsenwerven gaat moeizamer dan verwacht. Daarom en omdat we niet kunnen voorzien hoe het tegen die tijd met COVID is gesteld, is de datum van 9 juni onder voorbehoud.

Davidsster gevonden bij de archeologische opgravingen in Sobibor;
fotomateriaal ter beschikking gesteld door archeoloog Ivar Schute
voor de educatieve website Nooit Voltooid Verleden

De provincie Gelderland is sinds 2002 actief betrokken bij projecten om de herinnering aan het voormalige vernietigingskamp Sobibor in haar Poolse partnerprovincie Lubelskie levend te houden. Elk jaar nemen leden van de Provinciale Staten deel aan de herdenkingsreis van Stichting Sobibor; een reis die een onuitwisbare indruk achterlaat. Deze mooie traditie heeft geleid tot een grote betrokkenheid van Statenleden en daarmee van de Provincie Gelderland.
Sinds 2013 nemen scholieren uit Gelderland deel aan de International Youthmeeting die gehouden wordt rond de 14e oktober, de dag waarop de roemruchte opstand in Sobibor plaatsvond. De deelnemers komen van deze reis terug als ambassadeurs. Zij zorgen ervoor dat het verhaal van Sobibor verteld blijft worden.